· 

108 × ACUTE T-SHIRT EXHIBITION

KURAHIKI 108 ACUTE
KURAHIKI 108 ACUTE
KURAHIKI 108 ACUTE

KURAHIKI 108 ACUTE
KURAHIKI 108 ACUTE

 

108 × ACUTE T-shirt Exhibition
2021. 05.29 sat - 05.30 sun
at MARBLE ROOM

 

 

FOOD

5.29 sat  DESSERT TIME KURASHIKI

キーマカレーピタパンサンド ¥500

チーズトッピング +¥100

5.29 sat  ジョージのブラックコーヒー

ジョージのブラックコーヒー  ¥500

5.30 sun  AKATSUKI BURGER

ホットドッグ ¥500
ソフトクリーム ¥350

5.29 sun  ジョージのブラックコーヒー

ジョージのブラックコーヒー  ¥500

 

 

 MUSIC

5.29 sat  DJ,s : ZEEK,  JOE-JAY,  YOSHIKI,  毎日寿司,  SOME,  JAMES,  SKANKIN' JOE,  HIKARI,  SAMOAMAN,  JO

5/30  DJ,s : 89daddydogg,  JOE-JAY,  NAMIX,  VANDA,  FRANKEN,  AYAKA,  龍,  JAMES